Ereyo Maalmeed – Everyday words

SomaliEnglishEmoji/Word
Waan FaraxsanahayI am happy😊 Farax
Waan XanaaqsanahayI am angry😠 Xanaaq
Waan qoslayaaI am laughing😀 Qosol
Waan ooynayaaI am crying😢 Ooy
Waan FakarayaaI am thinking🤔 Fakar
Waan fiirinayaI am looking👀 Fiiri
Waan YaabanahayI am Surprised😲 Yaab
Waan naxsanahayI am scared😱 Nax
Waan daalanahayI am Tired😩 Daal
Waan haraadanahayI am thirsty🥛 Haraad
Waan gaajaysnahayI am hungry🍲 Gaajo
Waan wareersanahayI am confused😕 Wareer
Waan walwalsanahayI am worried😟 Walwal

Tip: For thirsty and hungry, It is mostly used (I am feeling hungery/thirsty) which translated it to (Gaajaa i haysa and Haraad baa i haya) respectively )

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *