Somali School Vocabulary

 

It has been a while since I have updated the lessons and it was due to school and thankfully I have graduated this past Monday. I wanted to share the excitement with you by adding Somali School Vocabulary with example. I hope you like it.

Somali School Vocabulary

 English

 Somali

 Example

School Iskool Which school do you go to? – Iskool kee aaddaa?
University Jaamacad Which University do you go to? – Jaamacad dee aaddaa?
Teacher Macalin Who is the science teacher? – Yaa weeye macalin ka saynis ka?
Student Arday The best student in class. – Arday ga ugu fiican fasal ka
Book Buug Did you buy books yet? Ma gadatay buugaag wali?
Pen Qalin Do you have a pen? Ma haysaa qalin?
Board  Sabuurad She wrote on the board. – Waxay ku qortay sabuurada
Eraser Tirtire Erase the board. – Tirtir  sabuurada
Question Su’aal Did you have a question? – Su’aal miyaad qabtay
Answer Jawaab I know the answer. – Waan aqaanaa jawaabta.
Calculator Kolkoleetar Can I use the calculator? – Kolkoleetar ka ma isticmaali karaa?
Dictionary Qaamuus Where is your dictionary? – Aaway qaamuus kaagii?
Class Galaas How many classes? – Meeqo galaas
Exam Imtixaan I have an exam today. – Waxaa leeyahay imtixaan maanta.
Quiz Layli* We don’t have a quiz today. – Layli ma lihin maanta.
Chair Kursi She needs a chair. – Waxay rabtaa kursi.
Desk Miis I got a new desk. – Waxaan helay miis cusub.
Lesson Cashar Read lesson 1 and 2. – Akhri cashar ka 1aad iyo 2aad
Reading Akhrin I am readying a book – Waxaan akhrinayaa buug.
Writing Qor He is writing a paper. –  Wuxuu qorayaa warqad.
Paper Warqad One paper is enough – Hal warqad way ku filan tahay
Experiment Tijaabo I did a science experiment. – Waan samayeeyay tijaabo saynis.
Library Makrabad  When do they close the library? – Goormay xiraan maktabad da?
Mathematics Xisaab  I love Mathematics. –  Waan jeclahay xisaabta.
Science Saynis  Science is fun. – Saynis ku waa beelo.
Education Wax barasho  Focus on your education. – Ku dadaal wax barasha da.
Elementary School Dugsi Hoose She goes to elementary school. – Waxay aadaa dugsi hoose.
Middle School Dugsi Dhexe I go to middle school. – Waxaan aadaa dugsi dhexe.
High School Dugsi Sare He goes to high school. – Waxuu aadaa dugsi sare.
Attendance Xaadirid  Take the attendance. – Qaad xaadirin ta.
Graduation Qalin Jabin  I graduated 2017. –  Waxaan qali jabiyay 2017.
Credits Keredhit*  Two credits. – Labo keredhit.
Enrolment Isqorid  Enrolment ends today. – Isqorid da waxay dhamaanaysaa maanta.
Semester Simistar  I have one semester left. – Hal Simistar baa ii haray .
Sharpener Qalin qor  My sharpener broke. – Qali qor taydii way jabtay.
Ruler Mastarad  Bring a ruler with you. – Mastarad la imoow.
 Glue  Koollo  I bought a new glue. – Waxaan soo gatay koollo cusub.
 Scissors  Manqas  Give me the small scissors. – Isii Manqaska yar.
 Tape  Koollo  Tape these together. – Isku  koollee kuwaan.
 Bag  Boorso  I have a new bag. – Waxaan haystaa boorso cusub.
 Map  Qariirad  World map. – Qaariirada Adduunka.
 Computer  Kumbuyuutar  Turn on the computer. Daar kumbuyuutar ka.
 School Uniform  Dharka School  We don’t use uniforms. – Ma isticmaalo dharka iskool ka.
 Skills  Xirfad  What skills does she have? –  Xirfad nooce ah ayay leedahay.
 School Bus  Bas iskool  The school bus left at 1:10. – Bas ka iskool ka wuxuu tagay 1.:10.
 Parent Meeting  Shir Waalid  We have parent meeting. Waxaan leenahay shir ka waalid ka.
 Due date  wakhtiga laiska rabo  When is the due date. – Wakhtiga laiska rabo waa goorma.
 Fail  Dhacay  Did he fail the exam? – Miyuu dhacay imtixaan kii?
 Break Time  Bareeg  I am on break. – Bareeg baan ku jiraa.
Class Dismissed  Galaaskii waa dhamaday  When is class dismissed? – Goorma galaaskii dhamaaday?

I hope you liked this lesson. If you have any questions leave it in the comment section below.

If there is any errors or typos please contact us. Thanks

One Comment

Leave a Reply