Somali School Vocabulary

 

It has been a while since I have updated the lessons and it was due to school and thankfully I have graduated this past Monday. I wanted to share the excitement with you by adding Somali School Vocabulary with example. I hope you like it.

Somali School Vocabulary

 English

 Somali

 Example

School Iskool Which school do you go to? – Iskool kee aaddaa?
University Jaamacad Which University do you go to? – Jaamacad dee aaddaa?
Teacher Macalin Who is the science teacher? – Yaa weeye macalin ka saynis ka?
Student Arday The best student in class. – Arday ga ugu fiican fasal ka
Book Buug Did you buy books yet? Ma gadatay buugaag wali?
Pen Qalin Do you have a pen? Ma haysaa qalin?
Board  Sabuurad She wrote on the board. – Waxay ku qortay sabuurada
Eraser Tirtire Erase the board. – Tirtir  sabuurada
Question Su’aal Did you have a question? – Su’aal miyaad qabtay
Answer Jawaab I know the answer. – Waan aqaanaa jawaabta.
Calculator Kolkoleetar Can I use the calculator? – Kolkoleetar ka ma isticmaali karaa?
Dictionary Qaamuus Where is your dictionary? – Aaway qaamuus kaagii?
Class Galaas How many classes? – Meeqo galaas
Exam Imtixaan I have an exam today. – Waxaa leeyahay imtixaan maanta.
Quiz Layli* We don’t have a quiz today. – Layli ma lihin maanta.
Chair Kursi She needs a chair. – Waxay rabtaa kursi.
Desk Miis I got a new desk. – Waxaan helay miis cusub.
Lesson Cashar Read lesson 1 and 2. – Akhri cashar ka 1aad iyo 2aad
Reading Akhrin I am readying a book – Waxaan akhrinayaa buug.
Writing Qor He is writing a paper. –  Wuxuu qorayaa warqad.
Paper Warqad One paper is enough – Hal warqad way ku filan tahay
Experiment Tijaabo I did a science experiment. – Waan samayeeyay tijaabo saynis.
Library Makrabad  When do they close the library? – Goormay xiraan maktabad da?
Mathematics Xisaab  I love Mathematics. –  Waan jeclahay xisaabta.
Science Saynis  Science is fun. – Saynis ku waa beelo.
Education Wax barasho  Focus on your education. – Ku dadaal wax barasha da.
Elementary School Dugsi Hoose She goes to elementary school. – Waxay aadaa dugsi hoose.
Middle School Dugsi Dhexe I go to middle school. – Waxaan aadaa dugsi dhexe.
High School Dugsi Sare He goes to high school. – Waxuu aadaa dugsi sare.
Attendance Xaadirid  Take the attendance. – Qaad xaadirin ta.
Graduation Qalin Jabin  I graduated 2017. –  Waxaan qali jabiyay 2017.
Credits Keredhit*  Two credits. – Labo keredhit.
Enrolment Isqorid  Enrolment ends today. – Isqorid da waxay dhamaanaysaa maanta.
Semester Simistar  I have one semester left. – Hal Simistar baa ii haray .
Sharpener Qalin qor  My sharpener broke. – Qali qor taydii way jabtay.
Ruler Mastarad  Bring a ruler with you. – Mastarad la imoow.
 Glue  Koollo  I bought a new glue. – Waxaan soo gatay koollo cusub.
 Scissors  Manqas  Give me the small scissors. – Isii Manqaska yar.
 Tape  Koollo  Tape these together. – Isku  koollee kuwaan.
 Bag  Boorso  I have a new bag. – Waxaan haystaa boorso cusub.
 Map  Qariirad  World map. – Qaariirada Adduunka.
 Computer  Kumbuyuutar  Turn on the computer. Daar kumbuyuutar ka.
 School Uniform  Dharka School  We don’t use uniforms. – Ma isticmaalo dharka iskool ka.
 Skills  Xirfad  What skills does she have? –  Xirfad nooce ah ayay leedahay.
 School Bus  Bas iskool  The school bus left at 1:10. – Bas ka iskool ka wuxuu tagay 1.:10.
 Parent Meeting  Shir Waalid  We have parent meeting. Waxaan leenahay shir ka waalid ka.
 Due date  wakhtiga laiska rabo  When is the due date. – Wakhtiga laiska rabo waa goorma.
 Fail  Dhacay  Did he fail the exam? – Miyuu dhacay imtixaan kii?
 Break Time  Bareeg  I am on break. – Bareeg baan ku jiraa.
Class Dismissed  Galaaskii waa dhamaday  When is class dismissed? – Goorma galaaskii dhamaaday?

I hope you liked this lesson. If you have any questions leave it in the comment section below.

If there is any errors or typos please contact us. Thanks

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *